İş Olanakları

Bu bölümün mezunları günümüzde elektronik cihazların ve haberleşmenin öneminin giderek artmasıyla genişleyen iş olanaklarına sahiptirler.

Endüstride giderek artan elektronik kullanımı ve haberleşme teknolojisinde yaşanan hızlı gelişim, eğitim ve sağlık alanının gittikçe elektronik ve yazılıma dayalı hale gelmesi elektronik ve haberleşme mühendisliği ihtiyacını da artırmaktadır.

Bu alandan mezun olanlar kamu kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve uluslar arası şirketlerde, bilişim teknolojisinden sağlık sektörüne, savunma sanayinden imalat sektörüne kadar hemen her alanda geniş iş imkanına sahiptir.