Tarihçemiz

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, öğretim ve araştırma etkinliklerine 2014 yılında başlamıştır. Bölümce yürütülen lisans programında, 2015 yılı itibariyle hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa kayıtlı öğrenciler bulunmaktadır.